photo | pnp.gov.ph

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti P45.915-M a gatad dagiti marijuana iti nagsina a marijuana eradication operations sadiay Palwa, Sagpat, Kibungan, Benguet idi kalman, June 4.

Naisayangkat ti operasyon manipud iti intelligence report ti intel personnel ti Regional Intelligence Division ti Police Regional Office Cordillera seknan iti presensia ti pagmulaan ti marijuana iti nasao a disso.

-- Advertisement --

Nagresulta ti operasyon iti panakaparut ken panakauram ti 7,000 a puon ti fully-grown marijuana plants iti umuna a pagmulaan ken 5,950 a puon ti fully-grown marijuana plants iti maikadua a pagmulaan.

Nadiskobre pay ti 12 a sako dagiti napagango a bulong, bukel ken tulang ti marijuana iti agarup nasurok 300 a metro manipud iti nakaparutan dagiti iligal a mula.

Nupay kasta, awan ti natiliw a marijuana cultivators kabayatan ti operasyon. (via pnp.gov.ph)