BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti dumanon P2.7-M a gatad dagiti puon ti marijuana sadiay Tulgao East, Tinglayan, Kalinga idi kalman.

Nadiskobre iti marijuana eradication operation ti 13,500 a pidaso ti fully-grown marijuana plants manipud iti dua a plantation sites nga addaan kalawa a 1,350 square meters.

-- Advertisement --

Naisayangkat ti operasyon iti sidong ti “OPLAN 15 Muggles” kas paset ti agtultuloy a kampanya dagiti otoridad tapnu madalusan dagiti drug-affected areas sadiay Tinglayan, Kalinga.

Dagus met a nauram dagiti naparot nga iligal a mula bayat nga awan ti natiliw a cultivator kabayatan ti operasyon.

Ipalpalagip dagiti otoridad a maiparit ti panagmula ti marijuana iti sidong ti Republic Act 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Act of 2002.