-- ADVERTISEMENT --
photo | PROCOR

BAGUIO CITY – Nadiskobre ken dinadadael dagiti otoridad ti P1.57 million a gatad ti marijuana iti dua a munisipyo ti Benguet.

Naipatungpal ti dua a marijuana eradication operations sadiay Bakun ken Kibungan idi December 7-8.

Nadiskobre sadiay Gilgil, Kayapa, Bakun ti agarup 2,400 a pinuon ti marijuana iti pagmulaan nga aglawa iti 600 metro kuadrado ken aggatad ti P480,000.

Nadiskobre met sadiay Bao-edan, Kayapa, Bakun ti agarup nasurok 1,200 a pinuon ti marijuana iti pagmulaan nga aglawa iti mapattapatta a 200 metro kwadrado ken aggatad ti mapattapatta a P240,000.

Nadiskobre pay dagiti otoridad sadiay Alingaw ken Naboy-o, Poblacion, Kibungan ti agarup 4,250 a pinuon ti marijuana iti pagmulaan nga aglawa iti agarup 850 metro kuadrado ken aggatad ti mapattapatta a P850,000.

-- ADVERTISEMENT --

Pinarot ken inuram dagiti otoridad dagiti nadiskobre a marijuana ken nangitugot laeng dagitoy iti sample nga agserbi nga ebidensia.

Maibasar iti rekord ti PROCOR manipud December 1 agingga iti agdama, nakaisayangkat dagiti otoridad iti uppat a marijuana eradication operations a nagresulta iti panakadadael ti agarup 8,500 a pinuon ti marijuana nga aggatad ti mapattapatta a nasurok P1.6-M.