BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa a lalaki kalpasan a pinaltogan ti kaarubana sadiay Baleg, Calao, Bucay, Abra.

Nabigbig ti biktima a ni Alexander Molina, 42-anyos bayat a nabigbig ti suspek a ni Bobby Baro.

-- Advertisement --

Maibasar iti imbestigasyon ti pulisya, nagturong ni Baro iti pagtaengan da Molina ken sadiay a kinomprontarna ti biktima.

Mainaig daytoy iti taraken nga aso ti biktima a patien ti suspek a nagngatngat kadagiti tarakenna a kalding.

Nagresulta ti komprontasyon iti panagsinnungbat ti dua agingga a pinaltogan ti suspek ti biktima iti naminsan a daras babaen iti imet daytoy a 12-gauge shotgun.

Natamaan ti bukot ti biktima a rimwar iti barukongna a nagresulta iti ipupusayna.

Dagus a naglibas ti suspek ngem natiliw ken nakumpiskar ti inaramatna a paltog.

Sumangsango metten ti suspek iti kaso a pammapatay.