BAGUIO CITY – Nailista iti probinsia ti Benguet ti kaunaan a biktima ti panagdalapos ti bagyo a Ulysses.

Nabigbig daytoy a ni Felix ‘Tinoy’ Boguite, 60-anyos, residente ti Talete, Busoc, Poblacion, Atok, Benguet.

-- Advertisement --

Sigun kenni Meriam Lingaling, kaanakan ti biktima, adda ti ulitegna iti sirok ti balay daytoy idi kalman parbangon tapnu agluto koma idi natupakan ti adu a puon ti kawayan ti balay.

Dagus met a naisayangkat ti rescue ken clearing operation nupay saanen a nakalasat ti biktima gapu kadagiti dunor a nasagrap daytoy, partikular iti ulo ken dadduma a paset ti bagina.

Kinuna met ti pulisya a naaramid iti light materials ti balay a rason iti nalaka a panakadadael ti bubong idi naitupak dagiti puon ti kawayan.