-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Natiliw ti maysa kadagiti Regional Top Ten Illegal Drug Personality iti Cordillera ken High Value Target ti PDEA kalpasan a nagpositibo ti search warrat nga inserbi ti nagtitipon a pwersa dagiti otoridad iti pagtaengan daytoy sadiay Interior B., Santo Tomas Proper, Baguio City idi agsapa.

Nabigbig daytoy a ni Michael Padilla De Guzman, 48-anyos, caretaker ti balay a nakaisayangkatan ti operasyon.

Nagresulta pay ti operasyon iti panakatiliw dua a kadwana nga 18-anyos ken 17-anyos nga agpada a lallaki ken estudyante.

Nakumpiskar kabayatan ti operasyon ti 11 a pakete ti maatap a shabu nga agdagsen ti agarup nasurok 12 a gramo ken aggatad ti mapattapatta nga P81,600; napagango a bulong ti marijuana nga agdagsen ti 3.41 a gramo ken nagduduma nga illegal drug paraphernalia.

Nakumpiskar metlaeng ti maysa a caliber .22 pistol nga awanan ti marka, awanan serial number ken awanan ti lisensiya a naglaon ti uppat a bala.

-- ADVERTISEMENT --

Iti agdama, naiturong iti istasyon ti pulisya ni De Guzman ken ti 18-anyos a kadwada para iti panakaipila ti kaso a panaglabsing iti Comprehensive Dangerours Drugs Act of 2002 kontra kadagitoy bayat a ti 17-anyos ket maipaima iti DSWD.