BAGUIO CITY – Sumangsangon iti kaso a panaglabsing iti RA 9165 wenno iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ti maysa nga estudyante kalpasan a natiliw gapu iti panangipuslitna ti marijuana sadiay Ileb, Nambaran, Tabuk City, Kalinga idi kalman.

Nabigbig daytoy a ni Allan Jay Yumul, 22-anyos ken residente ti Purok 7, Rosario, Santiago City.

-- Advertisement --

Maibasar iti report, nakaawat iti impormasyon dagiti operatiba ti Rizal Municipal Police Station mainaig iti lalaki a naka-bisikleta a mangibiahe iti marijuana manipud sadiay Tabuk City.

Dagus a nangisayangkat dagiti otoridad iti checkpoint operation a nangitunda iti panakasitar ni Yumul.

Nakumpiskar kenkuana ti tallo a pidaso ti marijuana bricks ken dua a bond paper a naglaon ti napagango a bulbulong ti marijuana nga agdagsen ti agarup nasurok tallo a kilo ken aggatad ti P360,000.

Iti imbestigasyon dagiti pulis, inaklon ni Yumul a daytoy ti maikadua a gundaway a panagturongna sadiay Kalinga tapnu agala ti iligal a droga.

Naduktalan pay a naibaon laeng ti nasao nga estudyante a mangala kadagiti nasao nga iligal a droga sadiay Kalinga.