-- ADVERTISEMENT --
photo | Atok MPS

BAGUIO CITY – Matamtaming ita iti Benguet General Hospital ti dua kadagiti walo a nadangran iti aksidente a panakaidungpar ti maysa a delica van iti maysa a dump truck iti deppaar ti Halsema Highway, partikular sadiay Km. 54, Cattubo, Atok, Benguet idi kanikadua.

Nabigbig ti driver ti delica van nga addaan plaka nga RDA 619 a ni Ceasar Lucaben a residente ti Mankayan, Benguet bayat a nabigbig ti driver ti dump truck a ni Lhemar Eng-inga a residente ti Sabangan, Mt. Province.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni PCapt. Jayson Eugenio, hepe ti Atok Municipal Police Station a paturong ti van iti Baguio City ken idi nakadanun iti kurba a paset ti kalsada a nakapasamakan ti aksidente ket nagpreno ni Lucaben.

Nupay kasta, saan a kimmapet ti preno gapu iti nakadlis a kalsada a nagresulta tapnu okuparen ti van ti bangir a linya ti kalsada agingga nga aksidente a nadungparna ti kasabatna a dump truck.

(ni PCapt. Jayson Eugenio, hepe ti Atok Municipal Police Station)

Kinuna met ni Eng-inga a ginandatna nga isardeng ti truck ngem napaay daytoy gapu iti kakadlis ti kalsada.

-- ADVERTISEMENT --

Dagus a naitaray ni Lucaben ken ti pito a pasahero daytoy sadiay Atok District Hospital ngem naiyakar ti dua kadagitoy iti BeGH gapu iti nasagrapda a dunor iti ima ken saka bayat a saan a nadangran ti driver ti truck.

Manamnama met a maidalan ti insidente iti ammicable settlement.

Kagiddan iti daytoy ket ipalpalagip manen ni Capt. Eugenio ti kanayon a panagannad dagiti motorista a dumaldalyasat iti Halsema Highway nangruna ita a nakadlis ti kalsada gapu iti panagtudtudona ken iti angep a mangituntunda iti zero visibility.