-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Nabakunaan ti maysa a centenarian iti agtultuloy a vaccination program ti Baguio City.

Naawat ti 100-anyos a ni Ignacia Damasco ti umuna a dose daytoy ti bakuna kontra COVID19 sadiay SLU Main Gym.

Kabayatana, tinagiraksak ti lokal a gobierno ti umad-ado a bilang dagiti umili nga interesado ken nagpalinya nga agpabakuna kadagiti uppat a vacciantion sites ti siudad nangruna dagiti karaman iti priority list ti gobierno.

Iti datus ti City health Services Office, kanayonan a 11,581 Sinovac vaccines ti maipaay kadagiti maseknan a priority sector no sadino 5,790 para iti umuna a dose bayat a 5,791 ti nainayon iti maikadua a dose.

Dumanon met itan iti nasurok 12, 900 nga health workers ti nabakunaan iti umuna a dose bayat a nasurok iti 7,200 ti nagnuamar iti maikadua a dose ti agpada a Sinovac ken Astrazeneca vaccine.

-- ADVERTISEMENT --

Para met iti A2 priority wenno dagiti senior citizens, nasuroken iti 12, 800 ti nagnumar iti dose ken dumanoen 2,000 iti maikadua a dose manipud iti puntirya a 30,599 a populasion.

Manipud iti puntirya a 6,500 a mabakunaan iti A3 wenno adults with comorbidities, nasuroken iti 5,500 ti nagpabakuna iti umuna a dose bayat a dumanon iti 1,500 ti nakaalan iti maikadua a dose.

Dumanon met iti 380 a bedridden individuals ti naituding a mabakunaan.

Iti agdama, 79.22% a katukad ti 41,689 nga indibidual ti nabakunaan iti priority sector manipud iti 52,625 a puntirya ti gobierno lokal.