Valentines’ Day | Kaadu dagiti nagturong iti biking area ti Burnham Park, naksayan

BAGUIO CITY - Dakkel ti bimmabaan ti bilang dagiti sangaili a nagturong iti Biking Area ti Burnham...

50 a pares, nakipaset iti ‘I DO, I DO – Kasalang Bayan’ ti Pag-IBIG...

BAGUIO CITY - Saan a nagbalin a lapped ti mapagbutbutngan a Coronavirus Disease 2019 wenno COVID-19 tapnu...

Strawberry Festival 2020 ti La Trinidad, kanseladon; tourism activies, suspendido

BAGUIO CITY - Kinumpirmar ni Mayor Romeo Salda a nakanselar ti Strawberry Festival 2020.

Highlights ti Panagbenga 2020, maangay iti maudi a lawas ti Marso

BAGUIO CITY - Napagsasaritaanen ti petsa a pakaipatungpalan dagiti kangrunaan a paset ti Baguio Flower Festival wenno...

PMA, agtalinaed a nakarikep iti general public gapu iti isyu ti 2019-nCoV; aktibidad dagiti...

BAGUIO CITY - Agtalinaed a nakarikep manipud iti general public ti Philippine Military Academy (PMA) kasaruno ti...

Mayor Magalong, impettengna manen nga awan ti lockdown iti Baguio City gapu iti pangta...

BAGUIO CITY - Tinakderan ni Baguio City mayor Benjamin Magalong ti immunan a waragawagna nga awan ti...

15 a senior citizens iti Baguio City, naipaayan iti akreditasyon kas tour guides

BAGUIO CITY - Naipaayanen iti akreditasion ti 15 a senior citizens ditoy siudad nga agserbi kas tour...

Epekto ti pangta ti nCoV iti sektor ti turismo iti Baguio City, in-inot a...

BAGUIO CITY - In-inot a marikrikna ti epekto ti pangta ti coronavirus iti sektor ti turismo ditoy...

Pannakaisubli ti sigud a langa ti Baguio City, tarigagay ni Tourism Sec. Puyat

Old Baguio (photo CTTO) BAGUIO CITY - Nangrugin ti rehabilitasion ti siudad ti Baguio. Iti...

Turismo sadiay Atok, Benguet, agtaltalinaed a nadur-as uray nalpasen ti holiday season

BAGUIO CITY - Agtaltalinaed a nadur-as ti turismo sadiay Atok, Benguet uray nalpasen ti holiday season.

Latest News