(UPDATE) Kangrunaan a suspek iti brutal a panakapapatay ti maysa nga underground patrol ti...

BAGUIO CITY - Naibaluden ti minero a kangrunaan a suspek iti brutal a panakapapatay ti maysa nga...

Dumanon P940,000 a gatad dagiti marijuana, nadadael iti nagsina nga erad operations sadiay Benguet

photo | Benguet PPO BAGUIO CITY - Dinadael dagiti operatiba ti Benguet Provincial Police Office ti dumanon P940,000 a...

P20-K a gatad dagiti marijuana, pinarut ken inuram dagiti otoridad sadiay Atok, Benguet; panagmula...

photo | Atok MPS BAGUIO CITY - Pinarut ken inuram dagiti otoridad ti P20,000 a gatad dagiti marijuana...

Baro, pimmusay kalpasan a naaksidente ti motorsiklona sadiay Bokod, Benguet

photo credit to Bokod BFP BAGUIO CITY - Pimmusay ti maysa a baro kalpasan a naaksidente ti motorsiklona...

2 menor de edad a karaman iti listaan ti PNP – Directorate for Intelligence...

BAGUIO CITY - Naipaima iti DSWD ti dua a menor de edad kalpasan a nakemmeg dagitoy iti...

P10.74-M a gatad dagiti rinib-ribo a puon ti marijuana, dinadael dagiti otoridad sadiay Bakun,...

BAGUIO CITY - Dinadael dagiti otoridad ti rinibribo a pinuon ti marijuana nga aggatad ti P10.74-M iti eradication...

11 a drug personalities, pakairamanan ti maysa a top drug personalities, nakemmeg iti nagsisina...

BAGUIO CITY - Nakemmeg ti 11 a drug personalities, pakairaman ti maysa a top drug personality ken dua a high value individuals...

P2.178-M a gatad dagiti marijuana bricks a naibati iti igid ti kalsada saiay Tinglayan,...

BAGUIO CITY - Nasarakan dagiti otoridad dagiti naabandona a marijuana bricks nga aggatad ti P2.178-M iti igid ti...

HVI a nangilako kadagiti otoridad iti nasurok P190K-gatad nga iligal a droga ditoy...

BAGUIO CITY - Sumangsangon iti nagtutuon a kaso ti maysa a high value individual a natilliw iti...

Latest News