Nagduduma nga armas ti rebelde a grupo, nadiskobre ken nakumpiskar sadiay Conner, Apayao

BAGUIO CITY - Nadiskobre dagiti pulis ken militar ti maysa a pagilemlemmengan dagiti rebelde a grupo iti armas...

Search for Model Cordi Police ti PROCOR, mai-pilot test iti BCPO

BAGUIO CITY - Agserbi ti Baguio City Police Office (BCPO) a pilot area iti panakaisayangkat ti Search for...

Wanted person sadiay Rizal, Kalinga, natiliw kalpasan ti 16 a tawen a panaglemmeng daytoy

BAGUIO CITY - Natiliw ti maysa a wanted person a maatap a nangpalpaltog iti maysa a residente ti...

Nagduduma nga armas dagiti rebelde, nadiskobre sadiay Abra

BAGUIO CITY - Nadiskobre ti nagtipon a pwersa ti pulisya ken militar dagiti armas ti mapapati a rebelde a grupo sadiay Abra...

39 a wanted persons, natiliw iti makalawas nga operasion ti Cordillera PNP

BAGUIO CITY -Dumanon iti 39 a wanted a tattao ti tiniliw ti nagduduma nga yunit ti Police Regional Office Cordillera (PROCOR) iti...

Motorcycle rider, pimmusay kalpasan a naatalan ti maysa nga oil tanker; driver ti oil...

BAGUIO CITY - Sumangsango iti dua a kaso ti maysa a driver kalpasan a pimmusay ti motorcycle rider...

(UPDATE) Task Group a mangimbestigar iti panakapapatay ti kapitan sadiay Bangued, Abra, nabukel

BAGUIO CITY - Nangbukel ti pulisya iti Special Investigation Task Group a mangimbestigar iti panakapapatay ti maysa a kapitan sadiay Bangued, Abra...

Kapitan sadiay Bangued, Abra, pimmusay kalpasan a pinalpaltogan ti saan pay a nabigbig a...

BAGUIO CITY - Pimmusay ti maysa a kapitan sadiay munisipyo ti Bangued, Abra kalpasan a sinaneb ti saan...

P1.56-M a gatad dagiti marijuana, nadadael sadiay Kibungan, Benguet

BAGUIO CITY - Dinadael dagiti otoridad dagiti marijuana plants nga aggatad ti P1.56-M iti agtultuloy a nairtengan a kampanya kontra iti iligal...

77 a bricks ken tubulars ti marijuana nga aggatad ti P7.8-M, nadiskobre sadiay Rizal,...

© Kapulisan ng Kalinga BAGUIO CITY - Nadiskobre dagiti otoridad ti 77 a bricks ken tubulars ti marijuana a...

Latest News