Ceasefire iti nagbaetan dagiti tribo ti Butbut ken Betwagan, napagnumuan; panakaisayangkat ti ‘sipat’, maisaksakad

photo | Police Regional Office Cordillera BAGUIO CITY - Nagtaripnong manen dagiti tribal representatives ti Butbut ken Betwagan iti...

Kameng ti militia ng bayan, simmuko kadagiti otoridad sadiay Kalinga

photo | Kapulisan ng Kalinga BAGUIO CITY - Simmuko kadagiti personnel ti Kalinga Police Provincial Office ti maysa a...

Panaka-aramat ti pasdek ti maysa a pagadalan sadiay LTB kas quarantine area, nailaylayon

BAGUIO CITY - Nailaylayon ti panaka-aramat ti pasdek ti maysa a pagadalan sadiay Pico-Lamtang Road, La Trinidad, Benguet...

Freezers para iti COVID-19 vaccines a ginatang ti Baguio LGU, manamnama a maisangpeten ditoy...

BAGUIO CITY - Manamnama a sumangpet ditoy siudad ti Baguio dagiti freezers a pakaidulinan dagiti COVID-19 vaccines sakbay nga agleppas ti agdama...

IEC seknan iti COVID-19 vaccines, maisayangkat ditoy Baguio City

BAGUIO CITY - Isayangkat ti lokal a gobyerno ti Baguio ti information education campaign seknan iti COVID-19 vaccines ken ti maitulong daytoy...

Sumagmamano a depekto a nakita iti road and bridge project iti Magsaysay Avenue ken...

photo | Baguio City PIO BAGUIO CITY - Dagus a naipasimpa dagiti depekto a nakita dagiti opisyales ti siudad...

(UPDATE) 386-K doses ti COVID-19 vaccine, in-order ti Baguio LGU manipud iti AstraZeneca

BAGUIO CITY - Pakabuklan a 386,000 doses ti COVID-19 vaccine ti in-order ti lokal a gobyerno ti Baguio City manipud iti British-Swedish...

Tulong ti pribado a sektor para iti ad-adu a suplay ti COVID-19 vaccine iti...

BAGUIO CITY - Impanamnama dagiti nagduduma a dadakkel a pribado a kompanya ditoy Baguio ti panangitedda iti lokal a gobyerno ti siudad...

(UPDATE) Panakaibasura dagiti kaso nga impila ti maysa a PWD kontra iti 3 a...

BAGUIO CITY - Naragsakan ti Public Order and Safety Division (POSD) ti Baguio City iti panakaibasura dagiti...

(UPDATE) Notice of violation, naiserbi iti lima a private establishments a nagtaudan ti human...

BAGUIO CITY - Naduktalanen ti rason iti pimtuk a sewerage line sadiay Holy Ghost Proper Barangay ditoy siudad...

Latest News