BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa a lalaki kalpasan a natnag ti motorsiklo daytoy sadiay Km. 3, Asin Road, Baguio City idi kalman ti parbangon.

Nabigbig daytoy a ni Albert Lartec Guisala, 24-anyos, residente ti San Carlos Heights, Baguio City.

Maibasar iti report ti pulisya, nagtaud ti biktima iti direksyon ti Marcos Highway ken paturong daytoy sadiay Asin Road.

-- Advertisement --

Nupay kasta, kabayatan ti panagdalyasatna iti kalsada ket aksidente a naidungpar ti motorsiklo iti rangtay a nangitunda iti panakatnagna iti waig.

Naamuan a dumanon iti 10-15 a metro ti kauneg ti nasao a waig.

Dagus met a nagresponde dagiti otoridad ken sadiay a nakitada a dead on the spot ti baro.

Iti agdama, malamlamayan ti bangkay ti baro iti Baguio Memorial Chapel.