-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Naipasidong iti profiling dagiti ambulant vendors a napalubusan nga aglako iti Burnham Park ditoy siudad ti Baguio.

Sigun kenni Social Welfare Officer IV Liza Bulayungan iti City Social Welfare and Development Office (CSWDO), dagitoy ti nadutukan a mangisayangkat iti nasao a profiling kadagiti 203 nga ambulant vendors nga adda iti listaan ti City Environment and Parks Management Office.

Kinunana a dagitoy ket dagiti ambulant vendors nga addaan ti special permit nga aglako iti nasao a parke ken dagitoy dagiti agbaybayad ti buis iti lokal a gobyerno.

Dinakamatna a paset daytoy ti 15-point agenda ni Mayor Magalong para iti panakaisimpa ti sektor ti turismo ditoy siudad ken iti panakainayon dagiti nasao a vendors iti formal economy.

Innayonna a babaen iti nasao a profiling ket mabigbigda ti madutukan a lokasyon iti Burnham Park a pagpwestuan dagiti nasao nga ambulant vendors tapnu saandan nga agisursur iti tagilakoda.

-- ADVERTISEMENT --

Sigun pay kenkuana, babaen iti nasao nga addang ket nakasaganan ti parke apaman a mailukat manan ti turismo ditoy siudad ti Baguio.