-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Sumangsangon iti kaso a panaglabsing iti Presedential Decree 1602 wenno illegal gambling ti wallo nga indibidual kalpasan a naipatungpal ti search warrant dagitoy sadiay Purok 4, Lower Quirino Hill, Baguio City idi kanikadua.

Maibasar iti report ti pulisya, subject ti search warrant da Meriam Becasen, Nilo Yubos, Christina Nabus ken Rowena Kokubo.

Kabayatan ti panakaiserbi ti search warrant ket nakemmeg dagiti nasao nga indibidual kalpasan a naaktuwan ti panagay-ayam dagitoy iti mahjong.

Nairaman pay a nakemmeg kabayatan ti operasyon da Anthony Padon, Mark Allan Martin, Jan Marco Ternola ken Benedict Bitudio.

Nakumpiskar manipod kadagiti nakemmeg nga indibidual ti taya nga aggatad ti nasurok P4,600, baraha, maysa a mahjong set, dua a dice, lamisaan ken tugaw.

-- ADVERTISEMENT --

Naiturong metten dagitoy iti kustodiya ti CIDG-Baguio para ti umno a disposisyon ti kaso.