© Kapulisan ng Kalinga

BAGUIO CITY – Nadiskobre dagiti otoridad ti 77 a bricks ken tubulars ti marijuana a naabandona iti imburnal sadiay Anonang, Liwan West, Rizal, Kalinga idi kalman.

Maibasar iti report, nakaawat ti pulisya iti impormasyon seknan iti maatap a panakaibiahe ti marijuana manipud Hilltop, Agbannawag, Tabuk City, Kalinga paturong sadiay Tuguegarao City isut gapuna a dagusda a nangibangon ti checkpoints ken nangisayangkat ti panagpatrolya kadagiti kangrunaan a kalsada sadiay.

-- Advertisement --

Kabayatan ti panagpatrolya ket nadiskobreda ti 53 a bricks ti napagango a marijuana ken 24 a tubulars ti napagango a marijuana a naikabil amin iti tallo sako ken addaan dagitoy iti kadagsen nga agarup nasurok 65.3 kilos ken aggatad ti P7.836-M.

Kinuna met ni PCol. Davy Vicente Limmong, dadaulo ti Kalinga PPO nga inabandona dagiti drug couriers dagiti nasao a marijuana gapu iti kaadda ti police checkpoints iti kalsada.