-- ADVERTISEMENT --
PROCOR

BAGUIO CITY – Pinarut ken inuram dagiti otoridad ti 625 a pinuon ti marijuana iti operasyon nga insayangkat dagitoy sadiay Kuta, Tacadang, Kibungan, Benguet idi Huwebes, November 7.

Dinadael dagiti otoridad ti 250 a pinuon ti marijuana seedlings iti pagmulaan nga addaan kalawa a 50 square meters.

Dinadaelda metlaeng ti 375 a pinuon ti marijuana seedlings iti pagmulaan nga addaan kalawa a 75 square meters.

Nupay kasta, awan ti indibidual a nakemmeg iti nasao nga operasyon ken amin a naparut a marijuana ket inuram dagiti otoridad.