-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Agpapaimbag iti agdama ti lima nga indibidual pakairamanan ti uppat nga ubbing kalpasan ti pannakaaksidente ti naglugannanda a pampasahero a jeep sadiay Bangbanganay, Plaina, Kibungan, Benguet idi Martes, December 31, 2019.

Nabigbig ti driver ti jeep a ni Polido Esong, 47-anyos bayat a nabigbig dagiti pasahero ad a Charlynne Mae Dominguez, 13; Julle Bilao, 9; Chyrus Ariz Dominguez, 9 ken Khan Aldrech Esong, 3 a bin-ig a residente ti Napsong, Madaymen, Kibungan.

Maibasar iti imbestigasiyon, agturong koma dagitoy sadiay Poblacion, Kibungan ngem naaddaan iti mechanical deffect ti lugan.

Kabayatan ti panagdalyasatda iti pakurba a paset ti kalsada ket nadungpar ti lugan ti concrete barrier iti kalsada.

Nagsagrap dagiti pasahero ken ti driver iti dunor iti nagduduma a paset ti bagida ken naitaray dagitoy iti pagagasan.

-- ADVERTISEMENT --