BAGUIO CITY – Nakemmeg ti tallo a mannalon, pakairaman ti maysa a menor de edad, iti buybust operation nga impatungpal ti nagtipon a pwersa ti operatiba ken pulisya sadiay Poblacion, Tuba, Benguet idi kalman.

Nabigbig dagitoy a da Laista Ligawan Pedro , 20 -anyos, naasawaan, tubo ken residente ti Tacadang, Kibungan, Benguet, ni Jimmer Bedkingan Sawasi, naasawaan, tubo metlaeng iti nasao a lugar ken residente ti Busok, Poblacion,Atok, Benguet.

-- Advertisement --

Kabayatana, agtawen iti 17 ti kadwada a menor de edad a residente ti Sob-ong, Ambasador, Tublay, Benguet.

Iti operasion dagiti otoridad, nakumpiskar manipud kadagiti suspek ti 20 a pidaso a tubular ti napagango a bulong ken stalks ti marijuana a nakabalkot iti packaging tape.

Agdagsen daytoy iti 20 a kilos ken mapattapatta nga aggatad iti P2.460-milyon.

Nakumpiskar pay manipud kadagiti suspek ti naaramat a buy-bust ken boodle money nga aggatad iti pakabuklan a P200,000 ken ti tamaraw FX nga inaramat dagiti suspek iti transaksion.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni IA5 Seymore Sanchez, acting Assistant Regional Director ti PDEA-Cordillera, naamuan a dua a bulan a bambantayan dagiti otoridad dagiti nasao nga indibidual no sadino dagitoy ti nakikoordinar nga isayangkatda ti transaksion iti siudad ti Baguio.

Ditoy metten a nakikoordinar ti PDEA Region 3 iti rehion tapno isayangkatda ti operasion a nagresulta iti panakakemmeg dagiti suspek nga itan ket sumangsango iti kaso a panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.