BAGUIO CITY – Naipasidong iti granular lockdown ti 10 a barangay sadiay probinsia ti Kalinga tapnu malimitaran ti panaggaraw dagiti agnanaed kadagiti nabigbig a high risk ken critical risk areas sadiay.

Naamoan a dagiti nasao a barangay ket nakailistan ti local transmissions ti COVID-19.

-- Advertisement --

Dagitoy ket ti Barangay Junction sadiay Pinukpuk; dagiti barangay ti Colayo ken Balatoc sadiay Pasil; dagiti barangay ti Bulanao Centro, Bulanao Norte, Dagupan Centro, Dagupan Weste, Agbannawag ken Lacnog East sadiay Tabuk City ken ti barangay ti Babalag West sadiay Rizal.

Kabayatanna, impaulog metlaeng ni Governor Ferdinand Tubban ti pammilin a nakailanadan dagiti pagalagadan iti implementasyon ti alternative work arrangements kadagiti departamento ken opisina ti lokal a gobyerno ti Kalinga kalpasan a nailista sadiay ti kaunaan a kaso ti Delta variant ken iti umad-ado a kaso ti COVID-19 iti probinsia.

Epektibo ti alternative work arrangements inton Lunes, September 13 agingga nga adda ti baro a maiyulog a pammilin.

Iti agdama, nadanunen dagiti kaaduan nga ospital ken community isolation units sadiay Kalinga ti maximum capacity dagitoy nga addaan ti total bed occupancy rate a 95.04%.

Pakabuklan a 6,305 ti kaso ti COVID-19 sadiay Kalinga manipud June 2020 nga addaan ti 5,409 a panagimbag ken 109 nga ipupusay.