Mga KaBombo kag KaStarnation! Kadungan sang pagsulod sang tig-ululan, ang Bombo Radyo Philippines magapa-ulan man NATIONWIDE sang TRES MIL DOS SIENTOS NGA SPECIAL EDITION COMMEMORATIVE RADIO SETS SA 55TH ANNIVERSARY SANG BOMBO RADYO PHILIPPINES! ADLAW-ADLAW humalin Hulyo 5, 2021 tubtob Hulyo 11, 2021.

Amon ginadul-ong sa inyo ang RADYO PARA SA MGA PILIPINO!.

Humalin SIGN-ON tubtob SIGN-OFF, ORAS-ORAS nga magapanghatag sang Radyo kag Cash nga nagabalor P1,000.00 ang tanan nga 31 ka mga Bombo Radyo kag Star FM Stations sa 24 ka mga Siudad kag Probinsiya sa bug-os nga pungsod!.

Sumugod nga gintukod ang Bombo Radyo sadtong Hulyo 6, 1966, pinaagi sa mataas nga broadcast TOWER, kag kon paano kadasig ang paghaboy sang mga energy kag radio waves agud nga mabaton sang mga Radio receivers ang pagdaguhob kag tingog sa likod sang Bombo Radyo.

FAST FORWARD kita sa paglipas sang 55 ka tuig, SUBONG, sa moderno nga panahon sang Digital Age, ang pagbalita sang Bombo Radyo nga inyo sa gihapon mapamati-an sa Transistor Radio.

Inyo na karon makit-an kag malantaw sa kalalangan sang INTERNET nga pinaagi man sa digital platforms sang FB Live kag Youtube direkta ninyo nga makit-an sa inyo ginabitbit kag ginakaptan nga mga cellphones sa bisan diin man nga bahin sa bug-os nga kalibutan!.

Sa ika-55th nga anibersaryo sang Bombo Radyo Philippines amon hatagan sang pagkilala kag pasidungog ang aton nadaku-an nga TRANSISTOR RADIO.

Ang Radyo nga inyo masaligan kag libre nga mapamati-an bilang inyo kaupod, sa bisan diin lang nga bahin, sa guwa ukon sa sulod sang inyo mga puluy-an.

RADYO PARA SA MGA PILIPINO! Agud nga inyo ma-angkon ang isa sa ali-ali nga Anniversary Radio Set, magpadala kamo sang inyo isa ka entry agud mahimo kamo nga magda-og.

Isulat sa isa ka one-fourth piece of paper ang inyo ngalan, address, Cell Phone Number (kon sa diin namon ipadala ang confirmatory text) kag indi pagkalimtan nga PIRMAHAN ini, kag isulat man kon bala may radyo kamo ukon wala sa inyo puluy-an.

Ihulog sa inyo paborito nga Bombo Radyo ukon Star FM station.

Wala ini nagakinahanglan sang Proof of Purchase!

Sa pag-announce sang inyo ngalan, magkadto gilayon sa amon estasyon agud inyo makuha kag mapauli ang isa sa three thousand two hundred radio sets nga ipanghatag nationwide.

Sa inyo nga pagclaim sang radio set, indi pagkalipatan nga magdala sang mga masunod:

  1. Ang imo Valid ID nga may litrato kag pirma mo bilang pamatuod nga ikaw gid ang mapalaron nga nagdaog.
  2. Cell Phone nga nagpapakita sang confirmatory text nga ginpadala sang Bombo Radyo ukon Star FM.
    Gani . . . ENTRA NA!