Sa Iba Pang Mga Balita

  • Wa Po

    Sana ang nagnakaw sa kaban ng bayan ay ganito o mas higit pa rin…kamatayan!!!Justiiiiis!!! Haaaaaay Pilipinas!!!