Maysa a lalaki a natennag iti rangtay iti ili a Bacarra, maag-agasan iti hopsital | Bombo Radyo Philippines

Sa Iba Pang Mga Balita